Wheel of transfer: leer hoe je een leertraject optimaliseert!

Wat is het wheel of transfer?

Het wheel of transfer is een diagnosemodel of analysekader dat bestaat uit zeven factoren die  je helpen om te inventariseren of na te denken over de borging van een leertraject. Waarbij wordt gefocust op zichtbaar blijvende verandering. Het komt uit een onderzoek van Laura van den Ouden dat is gedaan naar de succesfactoren van borging onder verschillende organisaties waar de borging erg succesvol is geweest.

wheel of transfer

Waarom het wheel of transfer?

Omdat je graag wilt dat een leeroplossing resultaat oplevert. Je koopt immers (voor veel geld) een leertraject in. Dat doe je omdat je ‘iets’ hebt dat je opgelost wilt zien worden of omdat je iets wilt realiseren. De zeven factoren van het wheel of transfer helpen je om de leerervaring zoveel mogelijk om te zetten in resultaat.

Hoe werkt het wheel of transfer?

Het wheel of transfer bestaat uit zeven succesfactoren.  Al deze factoren dragen bij aan het realiseren van een zo hoog mogelijk performance output. Bij voorkeur zet je het model voorafgaan aan de opzet van een leertraject in om na te denken over het zo effectief mogelijk borgen van het leerresultaat.

De zeven factoren bestaan uit;

Stakeholders: afstemming, commitment en ontwerp door de stakeholders 
– Zijn alle stakeholders op elkaar afgestemd, gecommitteerd aan het leer- en transfertraject dat ontworpen is?

Inhoud: duidelijke leerbehoefte authentiek ontwikkelen
– Hoe ziet het leerresultaat er in concreet gedrag uit, op welk moment in iemands workflow is nieuw gedrag nodig en hoe komt die situatie zo authentiek mogelijk in het leertraject?

Processen: toepassing van de leerbehoefte
– Hoe goed kan de medewerker het geleerde toepassing in de praktijk (verantwoordelijkheden, tijd, middelen), en wordt dit gemeten/bijgehouden en in hoeverre stimuleert de manager deze transfer?

Motivatie: motivatie om leerbehoefte toe te passen
– Is de medewerker gemotiveerd om de leerbehoefte toe te passen?

Technologie: ondersteuning van de leerbehoefte
– Kunnen mensen decentraal leren, wordt de sociale interactie gesteund/versneld, wordt transfer efficiënt gemeten? Waar en hoe  in het leren kan technologie de transfer beter versnellen dan mensen zelf?

Ritme: variatie om leerbehoefte te realiseren
– Wordt de medewerker op verschillende manieren op verschillende momenten over een lang periode gestimuleerd om te leren en het leren om te zetten in gedrag op de werkvloer?

Sociaal: ondersteuning
– In hoeverre wordt de sociale omgeving van de medewerker betrokken bij de transfer om hem verder te helpen, te herinneren en te motiveren om het nieuwe gedrag blijvend te laten zien.