Verander coaching

Herkenbaar?

 

 • Je hebt het gevoel zelf veel initiatief te moeten nemen
 • Er mag wat meer ondernemerschap in de organisatie
 • Mensen lijken geen eigenaarschap te nemen of te voelen
 • ‘Het schiet maar niet op’
 • Je ervaart weerstand
 • En weinig medewerking (of zelfs tegenwerking)
 • Je hebt een goed doordacht veranderplan, maar ‘ze’ doen het niet
 • Je hebt het gevoel in cirkeltjes te draaien

 

Kijk dan onderstaand wat verander coaching voor jou zou kunnen betekenen!

Verandercoaching

 

“Ontwerpen van een context sensitieve benadering tot verandering’

 

Verander coaching is een vorm van begeleiding waarin doorgaans intensiever met elkaar wordt opgetrokken. Waarbij het samen vormgeven van een veranderaanpak die het meest past bij de huidige context centraal staat.

 

Bij verander coaching kijken we samen naar een zo geschikt mogelijke oplossing voor deze situatie, op dit moment, gezien de huidige omstandigheden. Bij voorkeur in een traject waarbij ik mezelf zo snel mogelijk overbodig maak.

Waarom verander coaching

Omdat verander coaching je helpt

 

 • Patronen te doorbreken
 • Je verandervermogen te vergroten
 • Je kijk op veranderen te veranderen
 • Plezier in veranderen te vergroten
 • Kosten te besparen (door mij niet meer in te huren bijvoorbeeld, of beter te presteren)

Wanneer verander coaching

Je kunt verander coaching inzetten wanneer je

 • Een nieuw verander traject voor ogen hebt
 • Een traject hebt lopen dat niet lekker loopt
 • Het prettig vindt om tijdelijk samen op te trekken
 • Externe kennis en capaciteit wilt inzetten
 • Reflectie op gedrag in je organisatie belangrijk vindt
 • Een spiegel op je eigen gedrag aandurft en wilt

Hoe veranderbegeleiding

Samen met u, en uw medewerkers. Ik geloof dat verandering ontstaat in het contact tussen de verschillende medewerkers. Of anders gezegd tussen de verschillende belevingswerelden in uw organisatie en hoe deze naar het verandertraject kijken.

 

 • Gericht op feitelijk en concreet gewenst gedrag
 • Zeggen wat je doet en doen wat je zeg (congruentie)
 • Hoge mate van reflectie op gedrag van alle (ja ook dat van u) medewerkers in de organisatie
 • Organiseren van contactmomenten omtrent het verandertraject (perspectieven bij elkaar brengen)
 • Niet voor de vloer maar mét de vloer: medewerkers zijn een belangrijke bron van diagnose
Ja, ik wil graag werken met Kevin de Haas van DOEN training en advies!