Werkwijze

Intake 

 

Tijdens de intake stel ik veel vragen om een goed beeld te krijgen van het vraagstuk dat er is. Uiteraard zal ik gedurende dit gesprek ook kenbaar maken wat mijn kijk op het vraagstuk en de mogelijke oplossing is. Naast een eerste oriëntatie op het vraagstuk is dit gesprek ook bedoeld om kennis met elkaar te maken. Hierin is de persoonlijke klik voor ons beiden erg interessant.

Integraal kijken & voorstel

 

Om tot resultaat te komen is het in mijn ogen van belang om integraal te kijken naar het vraagstuk dat er speelt. Mijn ervaring is dat het behalen van resultaat nooit alleen een leervraag, of een verander vraagstuk betreft. Door kennis over leren en ontwikkelen, bedrijfskunde en organisatieverandering te combineren wordt gezocht naar de juiste acties voor het beste resultaat.

Deze integrale aanpak wordt dan ook opgenomen in een voorstel waarin het vraagstuk, de aanpak, de inhoud een gewenst eindresultaat en de kosten zijn opgenomen. Belangrijk! Wordt een vraagstuk niet opgelost met leren, dan verwijs ik je graag naar iemand die je wel kan helpen met dit vraagstuk.

Evalueren & bijsturen

 

Tussentijds evalueren we de voortgang van het traject. Soms leiden nieuwe inzichten tot andere keuzes. Daarom gieten we, naar mijn voorkeur, de eindresultaten niet in beton. Op deze manier zorgen we ervoor dat we ruimte houden voor flexibiliteit en we doen wat nodig is. En voorkomen we dat we koste wat kost het vooraf afgesproken eindresultaat moeten halen omdat het op papier staat, met alle nadelige gevolgen van dien.

Afronding en vervolg

 

Natuurlijk ga ik ervan uit dat we kunnen terugkijken op een prettige en resultaatgerichte samenwerking. Na afloop ontvang je een rapportage waarin aangegeven is wat mijn bevindingen zijn op het traject en een advies, indien nodig of mogelijk, voor een vervolg.

Mochten er nog mogelijkheden zijn dan kijk ik graag met je mee naar het behalen van resultaten in andere of nieuwe trajecten.

 

Aan de slag met mij?