Missie & Visie

Missie

Met DOEN sta ik voor het bieden van hoogwaardige, creatieve en resultaatgerichte leer en verandertrajecten die bijdragen aan het versterken van organisaties en mensen op het thema arbeidsontwikkeling en arbeidsbemiddeling zodat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een perspectief op een goede toekomst kunnen bieden.

Ik zet graag in op leer en verandertrajecten die het hart van de verandering of het leervraagstuk raken waarbij de focus altijd op het resultaat ligt. Ik combineer daarin mijn bedrijfskundige achtergrond met didactische en veranderkundige kennis en een sterke procesgerichte benadering.

 

 

 

Visie

De komende jaren krijgen uitvoerders van de participatiewet, zoals sociale- diensten en  werkvoorzieningen, nog meer dan ooit de taak om zich te richten op het ontwikkeling en door laten stromen van mensen op de arbeidsmarkt die dat meer dan gemiddeld nodig hebben. Een beweging waar arbeidsontwikkeling en arbeidsbemiddeling een prominente plaats innemen.

Een beweging die enerzijds in gang is gezet door een maatschappelijke ontwikkeling richting duurzaamheid en inclusie. En anderzijds in gang is gezet door teruglopende subsidies en in de huidige hoogconjunctuur oplopende personeelstekorten.

Als één van de drie decentralisaties betekent dat voor deze uitvoerders van de participatiewet de komende jaren een enorme  versnelling van nieuwe structuren en werkwijzen.

Met DOEN wil ik bijdragen aan het robuust(er) neerzetten van de divisies arbeidsbemiddeling- en ontwikkeling voor uitvoerders van de Participatiewet. Rekening houdend met lokale wensen, eisen en ontwikkelingen. Zodat de doelgroep die dat hard nodig heeft daar zo maximaal mogelijk profijt van heeft.