Verandercoaching

Verandercoaching

Context sensitieve organisatieverandering is een benadering waarbij een optimale afstemming wordt gezocht tussen de veranderambitie enerzijds en de mogelijkheden die de situatie daarvoor toelaten anderzijds. Het is een manier van kijken om tot een verander aanpak te komen. Hoe die er precies uitgaat zien is voor iedere situatie uniek.

Omdat gras niet harder groeit door eraan te trekken, Rome niet in een dag gebouwd is en analoge stekkers niet in digitale stopcontacten passen. Huh? Nu denk je misschien, wat bedoel je daarmee?

 

Je kunt dingen wel willen. Ze moeten ook nog kunnen. Sommige veranderingen zijn heel goed te plannen en beheersen. Andere veranderingen geheel niet. Door gezamenlijk te kijken naar … krijg je;

 

 • Veranderaanpakken die realistisch zijn
 • Niet vast komen te zitten in de veranderfuik BLOG
 • Veel minder weerstand van medewerkers
 • Trajecten waarin je samen werkt aan resultaat in plaats van duwen en trekken
 • Context sensitieve organisatieverandering kan op iedere verandersituatie van groot tot klein worden ingezet. Echter wordt het relevant als het gaat om vraagstukken op organisatie-niveau. Denk aan;
  • Je gaat als organisatie werken met een nieuw systeem
  • De werkwijze van medewerkers veranderd door een nieuwe bedrijfsfilosofie
  • Er worden afdelingen samengevoegd
  • Capaciteiten van medewerkers moeten worden ontwikkeld
  • Een specifieke afdeling krijgt bovengemiddeld veel klachten

Bij verandercoaching bekijken we samen eerst jouw vraagstuk en de situatie. En verkennen we of wij samen een goede match zijn om de samenwerking voort te zetten. Zodra we beiden dat gevoel hebben, bepalen we in overleg het vervolgtraject. Qua intensiteit, duur en een voorzichtige eerste inhoud.

Onderstaand tref je in het kort de werkwijze die ik hanteer rond het vormgeven van organisatie verandertrajecten. Wil je een uitgebreidere versie? Kijk dan hier.

  1. DOEN
  2. Analyseren
  3. Reflecteren
  4. Visie formuleren
  5. Evalueren
Meer informatie over deze dienst? Bel Kevin.