Didactisch model van De Galan: Praktische leerinterventies opzetten

Wat is het didactisch model van De Galan?

Het didactisch model van De Galan is ontworpen door Karin de Galan van de School voor Training. Een van de best aangeschreven trainersopleidingen van Nederland. Het didactisch model van De Galan helpt je bij het opzetten van effectieve en resultaatgerichte trainings- en opleidingsprogramma’s. Het is onderaan de pagina gratis te bekijken.

Situationeel leidinggeven

 

Waarom het didactisch model van De Galan?

Werken met het didactisch model van De Galan heeft een aantal voordelen.

  • Gericht werken aan leerdoelen
  • Goed aansluiten op de praktijk van de deelnemers
  • Iedereen in de leer stand
  • Werken aan successen


Gericht werken aan leerdoelen 

Door voorafgaand aan het programma inzichtelijk te maken welke leerbehoefte er leeft kun je heel gericht gaan werken aan een programma dat bijdraagt aan het realiseren van leerdoelen. Dat betekent niet; ‘wat heeft u nodig’ maar, wat ziet u gebeuren, welk gedrag vind er plaats en waardoor is dat ongewenst, wat gebeurd er daardoor op het niveau van de organisatie, de medewerker en de betrokken partijen?

Goed aansluiten op de praktijk van de deelnemers

Doordat de praktijksituaties goed worden uitgevraagd kun je de ‘realiteit’ van de deelnemers binnen je training brengen. Hierdoor wordt de herkenbaarheid voor de deelnemers vergroot en zullen ze de link tussen de stof en de praktijk veel beter kunnen leggen.

Iedereen in de leerstand 

Door je training te starten met een vooraf bedachte ‘opener’ neem je mensen mee in het onderwerp. Op deze manier staan ze ervoor open om het onderwerp te leren. Hiermee neemt (mogelijke) weerstand tegen programma’s vaak al aanzienlijk, af.

Werken aan successen 

Een van de belangrijkste voorspellers voor het toepassen van gedrag is Self-efficacy. Het vertrouwen in eigen kunnen op een specifieke taak. Door gericht te werken aan succeservaringen groeien mensen in de toepassing van het onderwerp.

Hoe werkt het didactisch model van De Galan?

Het model bestaat uit een glijbaan (links) en een trap (rechts).

Glijbaan: Werken aan willen  

De glijbaan zorgt ervoor dat je mensen meeneemt in de training. Afhankelijk van waar de groep zich bevind bepaal je de start werkvorm op de glijbaan. Dit bepaal je aan de hand van pijn en vertrouwen. Hoeveel last hebben de deelnemers van hun situatie? En hoeveel vertrouwen hebben ze dat ze er invloed op uit kunnen oefenen? Dan kom je uit op drie werkvormen.

    1. Confronterend starten (geen pijn, geen vertrouwen)
    2. Reflecterend starten (wel pijn, geen vertrouwen)
    3. Motiverend starten (pijn en vertrouwen)

 

De trap: Werken aan kunnen

Wanneer mensen hebben ontdekt wat ze hebben te leren kun je starten met de inhoud van het programma. De eerste trede is de theorie. Wat is er nodig? Hoe werkt dat en waarom is dat zo belangrijk / effectief. De tweede trede is oefenen met een klein deel van de theorie. Een tussen stapje. Op deze manier  ervaren mensen de toepassing van de theorie zonder meteen te worden overweldigd.

De laatste stap is het oefenen van de gehele theorie met een echte praktijksituatie die je hebt opgehaald uit de intake. Op deze manier ervaren mensen dat ze daadwerkelijk het nieuwe gedrag kunnen toepassen in de echte praktijk.

Wil je het totale model van De Galan bekijken? Kijk dan hier.