Zo help je mensen in beweging te komen: De zelfdeterminatie theorie

28 sep Zo help je mensen in beweging te komen: De zelfdeterminatie theorie

Jij moet van mij nu deze blog lezen!

HO STOP!! Niet weggaan! Geef me één minuut, alsjeblieft. (Maar je mag natuurlijk altijd weggaan) <– hier doe ik een beroep op jouw autonomie.

Jouw motivatie om deze blog te lezen is natuurlijk enorm toegenomen met het lezen van de titel, toch? Grote kans dat je dacht ‘ja hé, dat bepaal ik dus zelf wel’! Deze titel tast jouw autonomie en de mogelijkheid om zelf keuzes te maken aan. Hierdoor is de kans dat je daadwerkelijk deze blog wilde lezen alleen maar afgenomen, gok ik.

Als je dit leest heb je gelukkig verder gelezen. Met deze titel wilde ik onderstaand principe laten zien en had dus geen intentie om je weg te jagen. Ik ga er vanuit dat we weer oké zijn. Check?

Zelf Determinatie Theorie (ZDT)

Wanneer je mensen wilt helpen om in beweging te komen is de ZelfDeterminatieTheorie een handig hulpmiddel. Deze theorie wordt ook wel de ZelfBeschikkingsTheorie genoemd. Deze theorie maakt inzichtelijk waardoor mensen gemotiveerd worden.

De zelfdeterminatietheorie is ontwikkeld door Deci en Ryan. Zij veronderstellen dat de intrinsieke motivatie van mensen afhankelijk is van de vervulling van drie natuurlijke basisbehoeften. Deze drie basisbehoeften zijn: autonomie , betrokkenheid en competentie.

De zelfdeterminatietheorie kan inzetten voor verschillende doeleinden. De belangrijkste doelen voor deze blog zijn;

  • Het stimuleren en motiveren van mensen in een uitkeringspositie om aan het werk te komen
  • Het stimuleren of motiveren van mensen om van baan te wisselen (of door te stromen)
  • Het versterken van de motivatie van mensen om doelen te realiseren

Onderstaand werk ik de drie onderdelen verder uit zodat jij, als je wilt, er je voordeel mee kunt doen!

Autonomie
Autonomie gaat om het recht van eigen keuzes. Inclusief de daarbij horen de consequenties. Het is belangrijk om te beseffen dat je niet verantwoordelijk bent voor het leven, het geluk of de motivatie van de ander. De ander heeft ook het recht om ‘foute’ keuzes te maken. Hoe groter het beroep is dat je doet op deze autonomie hoe meer mensen zich betrokken zullen voelen bij dat wat er zich voor hem of haar afspeelt.

 

Betrokkenheid
Betrokkenheid gaat om de vraag of mensen ergens bij horen of zich kunnen conformeren aan een groepsnorm. Je kunt bijvoorbeeld refereren aan wat anderen in eenzelfde soort situatie zouden doen. Je zou dit ook sociale steun of sociale druk kunnen noemen. Ook gaat het om de vraag of wordt ervaren dat de betreffende professional betrokken is. Bijvoorbeeld door je compassie te tonen bij een bepaald vraagstuk; ‘Goh, het is een spannende / flinke klus die je hebt op te knappen’.

Competentie
Competentie gaat om de vraag of mensen ervaren dat ze in staat zijn om de doelstelling te realiseren. Zien mensen het eindresultaat voor ogen? Het bouwen aan zelfvertrouwen en self-efficacy levert hieraan een belangrijke bijdrage. Je kunt hier werken met specifieke positieve feedback.

 

Wil jij graag zelf aan de slag met het creëren van beweging? Kijk dan eens bij de training, sturen op zelfsturing.