ICM Transfermodel©: Verhoog het rendement van je leerinterventies!

Wat is het ICM Transfermodel©?

Het ICM Transfermodel© is een diagnosemodel of analysekader dat bestaat uit zeven factoren. Het ICM Transfermodel© helpt je bij het kiezen van interventies om het rendement van opleidingsinterventies te versterken. Het doel is: zichtbaar blijvende verandering. Het ICM Transfermodel© komt voort uit een onderzoek dat door ICM opleidingen in samenwerking met Laura van den Ouden is uitgevoerd binnen organisaties die een significante stijging in resultaat lieten zien na hun leerinterventies.

Waarom het ICM Transfermodel©?

Omdat je wil dat een leeroplossing resultaat oplevert. Je koopt immers (voor veel geld) een leertraject in. Dat doe je omdat je ‘iets’ hebt dat je graag opgelost ziet, of omdat je iets wilt realiseren. De zeven factoren van het ICM Transfermodel© helpen je om de leerervaring om te zetten in concreet resultaat.

Hoe werkt het ICM Transfermodel©?

Het ICM Transfermodel© bestaat uit zeven succesfactoren. Deze factoren dragen bij aan het realiseren van een zo hoog mogelijke performance output. Bij voorkeur zet je het model voorafgaand aan de opzet van een leertraject in, om na te denken over het zo effectief mogelijk borgen van het leerresultaat.

De zeven factoren bestaan uit;

Stakeholders: afstemming, commitment en ontwerp door de stakeholders 
– Zijn alle stakeholders op elkaar afgestemd, gecommitteerd aan het leer- en transfertraject dat ontworpen is?

Inhoud: duidelijke leerbehoefte authentiek ontwikkelen
– Hoe ziet het leerresultaat er in concreet gedrag uit, op welk moment in iemands workflow is nieuw gedrag nodig en hoe komt die situatie zo authentiek mogelijk in het leertraject?

Processen: toepassing van de leerbehoefte
– Hoe goed kan de medewerker het geleerde toepassing in de praktijk (verantwoordelijkheden, tijd, middelen), en wordt dit gemeten/bijgehouden en in hoeverre stimuleert de manager deze transfer?

Motivatie: motivatie om leerbehoefte toe te passen
– Is de medewerker gemotiveerd om de leerbehoefte toe te passen?

Technologie: ondersteuning van de leerbehoefte
– Kunnen mensen decentraal leren? Wordt de sociale interactie gesteund of versnelt? Wordt transfer efficiënt gemeten? Waar en hoe  in het leren kan technologie de transfer beter versnellen dan mensen zelf?

Ritme: variatie om leerbehoefte te realiseren
– Wordt de medewerker op verschillende manieren op verschillende momenten over een lang periode gestimuleerd om te leren en het leren om te zetten in gedrag op de werkvloer?

Sociaal: ondersteuning
– In hoeverre wordt de sociale omgeving van de medewerker betrokken bij de transfer om hem verder te helpen, te herinneren en te motiveren om het nieuwe gedrag blijvend te laten zien.

Wil je meer informatie of leren over het ICM Transfermodel© ? Neem een kijkje op: ICM Transfermodel©.