Businessmodel Bekkers en Houtgraaf

Wat is het businessmodel van Bekkers en Houtgraaf?

Een businessmodel biedt een schematische weergave van de wijze waarop een organisatie haar geld verdient, ook wel het verdienmodel genoemd, alsook de wijze waarop zij organisatorisch is ingericht. Het is daarmee een integraal diagnosemodel. Het beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Zo ook het businessmodel van Bekkers en Houtgraaf.

 

Businessmodel Bekkers en houtgraaf

Het businessmodel is opgebouwd uit drie ‘lagen’ en een onderscheidingscomponent op de buitenwereld, de robuust-makers.

Waarom het businessmodel van Bekkers en Houtgraaf?

Het businessmodel van Bekkers en Houtgraaf helpt je om focus en samenhang te brengen in het businessmodel van je organisatie. Net zoals in de formule 1 of de moto GP de prestaties van het voertuig tot een optimum worden afgesteld door diverse variabelen met elkaar in samenhang te brengen werkt dat ook zo voor het ‘finetunen’ van het businessmodel van je eigen organisatie. Het model legt iets meer de nadruk op de bedrijfskundige analytische benadering dan bijvoorbeeld businessmodel Canvas welke een meer creatieve ontwerpgerichte benadering kent.

Je kunt het businessmodel gebruiken als analysekader om bestaande businessmodellen tegen het licht te houden en te verbeteren. Maar ook om nieuwe businessmodellen te ontwerpen. Afhankelijk van het vraagstuk dat er geldt kun je het dus inzetten om bijvoorbeeld, de klantwaarde van je organisatie te vergroten, je meer te onderscheiden van de concurrentie, nieuwe markten te verkennen, kosten te laten dalen, processen te optimaliseren, enzovoort.

Hoe werkt het businessmodel van Bekkers en Houtgraaf?

Het businessmodel is opgebouwd uit drie ‘lagen’ en een onderscheidingscomponent op de buitenwereld, de robuust-makers. Elke laag bestaat uit een aantal bouwstenen. Een wijziging in de ene bouwsteen heeft altijd gevolgen voor de overige bouwstenen. Veel wijzigingen beginnen vanuit een nieuwe propositie. Een wijziging in je propositie raakt bijvoorbeeld de bouwstenen, kerncompetenties, ondernemingsgrenzen en basis voor differentiatie. Welke op hun beurt waar gevolgen heeft voor de bouwstenen, klantrelatiestructuur, partnernetwerk en kerncompetenties.

 

De bedrijfsstrategie (geel)

De bekende missie, visie en strategie van de organisatie. Waar gaat het naartoe, hoe wil jij daarin eindigen en hoe ga je dat realiseren? Met andere woorden hoe, wil je welke waarde voor welke doelgroep gaan leveren?

De bedrijfsorganisatie (rood)

Hier moet worden uitgevoerd wat je wat je onder de bedrijfsstrategie hebt bepaald, bedacht of gedroomd. Het is interessant om te bekijken wat je hier in huis hebt. Ondersteunen je strategische bronnen en configuratie van activiteiten je strategie? Of zitten ze juist in de weg? En heb je onderscheidende competenties of kennis in huis die je een strategisch voordeel kunnen bieden?

De architectuurlaag of de verbinding (blauw)

De architectuurlaag is in feite de verbinding tussen jouw organisatie en de klant. En de verbinding tussen je eigen bedrijfsstrategie en bedrijfsorganisatie. Wanneer je kiest bijvoorbeeld kiest voor een strategie waarbij je nauw op het contact met je klant opereert is een online strategie minder passend dan een persoonlijke benadering.

De robuust-makers (groen)

Tot slot de robuust-makers. Deze helpen je om na te denken over de vragen hoe efficiënt je businessmodel is ten opzichte van zijn eigen onderlinge samenhang maar ook hoe uniek of onderscheidend deze is qua klantgroep en verdienvermogen ten opzichte van je concurrentie. Hoe robuuster je model hoe groter de kans dat je een sterke marktpositie behoud. Een organisatie met een sterk en onderscheidend bedrijfsmodel is bijvoorbeeld uitzendorganisatie YoungCapital.