Change Kaleidoscope diagnosemodel

Wat is de Change Kaleidoscope?

De Change Kaleidoscope is een analysekader of diagnosemodel dat je helpt om ‘context sensitieve benaderingen tot verandering te ontwerpen’. 

Change Kaleidoscope diagnosemodel

Waarom de Change Kaleidoscope?

Het helpt je om na te denken over de manier van veranderen die het best past bij a) de doelstelling van het verandertraject en b)  zeker ook de context waarin de verandering plaatsvind. Het kent daarmee een sterkere contingentiebenadering dan bijvoorbeeld het model van Knoster.

Hoe werkt de Change Kaleidoscope?

Het is opgebouwd uit twee ringen. De buitenring bevat de contextuele kenmerken van de organisatie. Denk hierbij aan; tijd, scope, behoud van…., diversiteit, capaciteit, enz. Voor elke van deze elementen geldt dat ze een versterkende, remmende of neutrale houding kunnen hebben t.o.v. de gewenste verandering. De elementen uit de buitenring bestaan uit:

Contextuele factoren (buitenring)

Implementatie en ontwerp opties (binnenring)

De binnenring bevat de implementatie opties en het proces daaromheen. Denk hierbij aan het type verandering, het startpunt, de stijl van veranderen, enz. Dit dient uiteraard te worden afgestemd op de contextuele factoren. Voor zover dat mogelijk is. De elementen uit de binnenring bestaan uit: